Posts

Ngập lụt ở Hà Nội và bơm thoát nước thải với bơm nước thải tsurumi

/
Mưa càng to thì ngập càng nặng chính là tình trạng…